:: Monteringshus center ::

Fas - utfärdandet av monteringsobjekt från kundkontakt till inflyttningmontažne kuće - faze izgradnje kako do kuće

  • Efter kundkontakten, följer överensstämmelsen med kunden om alla viktiga detaljer i samband med hus, dvs. lösningsval av koncept (område, antal och distributionstjänster, våningar, antal rum, storlek och utseende på balkongen, garage, etc.).
  • Kunden bestämmer räckvidden/ omfattningen (med eller utan möbler, med eller utan tak etc.).
  • När vi är överens om alla detaljer, ingår vi överenskommelse, skapas ett kontrakt och undertecknas. I kontraktet ingår all relevant information såsom värdet av kontraktet ex, betalningssätt, konstruktion, tidsfrister, rättigheter och skyldigheter för köpare och utfärdare
  • Efter undertecknandet av kontraktet går projektet i tillverkningsfas
  • Transport och montering
  • Besiktning och överlämnande - inflyttning
Top